Sexta - Hymnus
15 September, 2020
Hymnus
1. Rector potens, verax Deus,
Qui témperas rerum vices,
Splendóre mane ínstruis
Et ígnibus merídiem.
2. Exstíngue flammas lítium,
Aufer calórem nóxium,
Confer salútem córporum,
Verámque pacem córdium.
3. Glória tibi, Dómine,
Qui passus es pro sérvulis
Cum Patre et Sancto Spíritu,
In sempitérna sǽcula.
Amen.

No translation for this language.

15 September - Sexta - Hymnus