Vesperas - Versus
15 September, 2020
Versus
Regína Mártyrum, ora pro nobis.
Quæ juxta crucem Jesu constituísti.
O Queen of Martyrs, pray for us.
Who didst stand by the Cross of Jesus.
15 September - Vesperas - Versus